Har innvandingen gått for langt?

Et overveldende flertall av den norske befolkningen mener at innvandring til Norge har gått så altfor langt, ifølge en undersøkelse gjort i Juni 2017. Ikke overraskende finner man det største flertallet i bydeler som Groruddalen i Oslo, og andre bydeler der innvandrere har tatt over. På flere norske skoler, spesielt i Oslo og andre større byer, er majoriteten av elevene ikke-etnisk norske. Hva betyr det for den norske grunnskolen?

Utviklingen i Groruddalen

Groruddalen i Oslo har endret seg kraftig de siste tiårene. Fra å være en bydel med stort sett etnisk norske fra arbeiderklassen og lavere middelklasse, er det i dag en av de stedene med mest innvandrere. Faktisk er hele 8 av 10 som bor i Groruddalen ikke-etnisk norske. Og av de igjen, er mesteparten enten fra Somalia eller Pakistan. Intervjuer gjort med etnisk-norske beboere i denne bydelen forteller oss at dette er en utvikling som har gått så altfor galt.

-Det handler ikke om hudfarge, sier Eline Andersen. Eline har bodd i Groruddalen hele sitt 80 år lange liv og har sett og fått merke denne skremmende utviklingen på nært hold. -Det handler om kultur og religion. De integrerer seg ikke og holder seg for seg selv. De hilser ikke engang, kan Eline fortelle. -Og så har de satt opp en moske som bråker noe forferdelig til alle døgnets tider.

Flere av naboene til Eline har klaget til Oslo kommune. Bønnerop blir sendt ut via gedigne høytallere 5 ganger om dagen, noen ganger oftere. Dette har beboerne sett seg lei på, men det er lite oppmerksomhet å få hos Oslo kommune. De viser til religionsfriheten vi har i Norge, og det er jo vel og bra, men må de ha bønnerop til hele nabolaget? Det bor jo faktisk noen nordmenn der enda som ikke er muslimer.

Det er ikke bare bønnerop de norske beboerne i Groruddalen klager på. Våre nye landsmenn virker ikke til å ville integrere seg i det hele tatt. Hva gjør det med miljøet i bydelen? Når foreldrene ikke vil integrere seg eller lære norsk, så går det utover barna også. Og på barneskolen i Groruddalen er majoriteten av elevene ikke-etnisk norske. Dette resulterer i en vanskelig læresituasjon, spesielt for de få etnisk norske barna. Når majoriteten av klassekameratene knapt snakker norsk, og hvor mange av de snakker arabisk til hverandre, skaper det et skille mellom de ikke-etnisk norske og de etnisk norske. Det fører igjen til at integreringen går tregt. Tenk på det selv; ville du foretukket å være sammen med noen som snakker samme språk som deg eller sammen med noen du ikke kan forstå? Svaret er jo enkelt.

Ikke bare har innvandringen gått for langt, men integreringen har feilet totalt. Det største problemet er at innvandrere ofte bosetter seg i områder hvor det allerede er mange innvandrere. Da skjer det som vi ser i Groruddalen i dag; nærmest en ghetto hvor det knapt finnes etnisk norske beboere.

FN’s flykningekonvensjon

Da FN’s flykningekonvesjon ble opprettet, var det for å takle de mange flykningene etter andre verdenskrig. De fleste som hadde flyktet, dro hjem til sine hjemland. Mange nordmenn blant annet, flyktet til Sverige under krigen, men dro hjem igjen etter at krigen var over. I tillegg var antall flykninger ikke i nærheten av det vi ser i dag. Millioner av mennesker er på flukt verden over, og flere millioner av dem har kommet til Europa. Det må derfor gjøres noe med denne konvensjonen, for vi kan ikke holde på som vi gjør i dag. Lille Norge kan ikke ta i mot så mange flere før vi har fått ordnet opp her hjemme først. Vi må har en ordentlig plan, både når det gjelder antall innvandrere, hvor de skal bosettes og hvordan de skal integreres. Før vi har alt det i orden, bør vi stenge våre grenser for innvandringen har gått så altfor langt!