Byggekrisen på Stortinget – Hvem har ansvaret?

Den store byggekrisen på Stortinget har vært mye omtalt i media i det siste, og det med god grunn. De opprinnelige kostnadsrammene på prosjektet fra mai 2014 var på 1137 millioner kroner. Dette økte til 1800 millioner kroner, noe som betyr en budsjettsprekk på over 650 millioner kroner, eller over 45%. Det er vanlig at man legger inn et slingringsmonn på rundt 15-20% i byggesaker, men en budsjettsprekk av denne skalaen er uhørt. Det de fleste da vil spørre seg er hvem som har ansvaret og skyld i denne katastrofale sprekken, men det er ikke enkelt å få et svar. Når skyld skal fordeles, blir pekefingeren vist i hytt og pine. Ingen vil ta ansvar, og alle skylder de på hverandre, så hvem skal man tro på?

Hva handler saken om?

Byggeprosjektet det handler om her, er rehabilitering og ombygging av Prinsensgate 26. Det skal bygges nytt post- og varemottak under Wessels plass, med tunnel til i Nedre Vollgate for inn- og utkjøring. Prosjektet skal ferdigstilles i 2018. Bygget er vernet etter plan- og bygningsloven, så kun fasaden blir stående igjen, innvendig blir det bygget helt nytt. Prinsensgate 26 hadde trebjelkelag med setningsskader, mens P26 får etasjeskillere i betong og et bæresystem i kombinasjon av stål og betong. Det skal etableres en ny underetasje i bygget. Noe av problemene med dette prosjektet var at det viste seg at det lå store mengder rør og kabler i grunnen som ikke var kartlagt, og der eier var ukjent. Dette gjaldt ikke bare eldre kabler, men også nye fiberkabler, så håndteringen av dette har vært krevende. Det viste seg også at det lå større mengder av den metamorfe bergarten menaitt i grunnen enn forutsatt. Det var en utfordring fordi den er svært hard og krevende å fjerne, spesielt siden det ikke uten videre kunne sprenges. I tillegg møtte de på endel småproblemer underveis, men det bør det taes høyde for i alle byggeprosjekter. Så er da spørsmålet; er disse problemene ene og alene grunnen til budsjettsprekken?

Stortinget har det fulle ansvaret

Absolutt ikke, mener Riksrevisjonen. «Elendig styring, valg av kompliserte løsninger og manglende oppfølging», slår Riksrevisjonen fast i sin rapport. Her det det Stortinget selv som har feilet, og de har feilet totalt. Man skulle tro at våre politikere hadde mer respekt for våre skattepenger. For det er våre skattepenger som blir brukt i dette prosjektet. Det som gjør saken ytterligere problematisk, er at Stortinget ikke tar noe som helst form for ansvar i saken. Stortingsdirektør Ida Børresen har vært ute i media og prøvd å bortforklare budsjettsprekken. Det skal liksom litt til å kunne forklare en budsjettsprekk på en sånn enorm sum, men Børresen gjør som politikere gjør; skylder på andre og gir misvisende opplysninger. Børresen har blant annet forklart at sprekken skyldes «uforutsette utgifter», som inkluderer konsulenter, naboer, kommunen, Sporveien, Riksantikvaren, Statsbyggs kapasitet eller lignende. Men Riksrevisjonen slår altså kraftig tilbake. De mener at det er Stortinget, og Stortinget alene, som har skylden for denne gigantsprekken.

Gjør et valg!

Nå som det nærmer seg Stortingsvalg, bør velgere virkelig tenke seg om. Vil de ha politikere som dette, som tydeligvis ikke er kvalifiserte til jobben sin i det hele tatt, og som aldri tar ansvar for sine handlinger? Greit nok, det kan kanskje være vanskelig å finne en politiker som er fullstendig ærlig og redelig, men det må da finnes noen bedre kvalifiserte enn dette. Det er tross alt mine og dine skattekroner som blir sølet bort. Tenk på hva de kunne ha gjort med de hundretalls millionene som nå bare blir sløst vekk!